Ενημέρωση για τα νέα eclass του μαθήματος ΕΕΕ.4.1. «Σήματα και Συστήματα»

Ενημέρωση για τα νέα eclass του μαθήματος ΕΕΕ.4.1. «Σήματα και Συστήματα»

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Στα πλαίσια της αλλαγής διδασκόντων του μαθήματος "Σήματα και Συστήματα" λόγω αφυπηρέτησης του κ. Νασιόπουλου και ανάληψης της διδασκαλίας του μαθήματος εκ μέρους του από τους κ. Ε. Ζέρβα και Η. Ζώη (υπάρχει ήδη και ο κ. Καλύβας ως διδάσκων επίσης το μάθημα) ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Ο δικτυακός τόπος στο eclass των Τμημάτων (Δ2 και Δ3) του κ. Νασιόπουλου από σήμερα κλείνει οριστικά.
  2. Στην θέση του δημιουργούνται 2 νέοι και ξεχωριστοί δικτυακοί ιστότοποι στο eclass.

2α. Σήματα και Συστήματα (ΕΕΕ.4.1) - Η. Ζώης. Θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

2β. Αντίστοιχος ιστότοπος θα δημιουργηθεί για το μάθημα με διδάσκοντα τον κ. Ζέρβα.

  1. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ήδη πλήρως λειτουργικός ιστότοπος στο eclass για το μάθημα με διδάσκοντα τον κ. Καλύβα.
  2. Συνολικά θα υπάρχουν τρείς (3) ιστότοποι στο eclass στους οποίους μπορείτε να εγγραφείτε ανάλογα με τα επώνυμα σας όταν θα ανακοινωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα στον δικτυακό ιστότοπο του Τμήματος.

Ευχαριστούμε,

Ηλίας Ζώης

Ευάγγελος Ζέρβας

el_menu