Εξέταση Μαθήματος "Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου"

Η νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου" είναι 24/2/2022 Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι αίθουσες είναι οι: ΖΒ002 και ΖΒ009.

el_menu