Εξέταση του μαθήματος των Δικτύων Υπολογιστών (για φοιτητές/τριες που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ)

Την Παρασκευή 4/2/2022 στις 15.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος των ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για φοιτητές/τριες που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ. Οι φοιτητές/τριες που έχουν δικαίωμα εξέτασης, θα εξεταστούν σε εξέταση δια ζώσης, στις αίθουσες που αναφέρονται στην σχετικά ανακοίνωση του προγράμματος εξετάσεων την οποία έχει αναρτήσει στο δικτυακό χώρο του τμήματος η Γραμματεία.

 Η εξέταση θα διαρκέσει δύο ώρες και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα:

  1. Το πρώτο αφορά στην θεωρία του μαθήματος και στον τελικό (συνολικό βαθμό) πτυχίου για το συγκεκριμένο μάθημα έχει βάρος 60% και
  2. Το δεύτερο αφορά στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και στον τελικό (συνολικό βαθμό) πτυχίου για το συγκεκριμένο μάθημα έχει βάρος 40%, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ.

 Η εξέταση του κάθε μέρους θα διαρκέσει 60 λεπτά: 15.00-16.00 θεωρητικό μέρος, 16.00-17.00 εργαστηριακό μέρος.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές τσέπης), ενώ επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων και βιβλίων.

el_menu