Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ι

Την Παρασκευή 04/02/2022 , θα πραγματοποιηθεί η εξ' αναβολής τελική εξέταση του εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ι, στην αίθουσα ΖΒ002, σε δύο ομάδες στις οποίες θα πρέπει να εγγραφείτε βάσει αλφαβητικής ταξινόμησης το αργότερο έως την Πέμπτη 03/02/2022, ως εξής:

Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση (με παρακολούθηση και κατοχύρωση), να βρίσκονται εγκαίρως, στον χώρο εξωτερικά του εργαστηρίου.

Η εξεταστέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος, είναι όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις, για τις οποίες όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά αρχεία (σημειώσεις, εργαστηριακά φυλλάδια, παρουσιάσεις κ.α.), που απαιτούνται για τη βέλτιστη προετοιμασία, βρίσκονται στην επιλογή Έγγραφα στη σελίδα του μαθήματος (eClass), στον φάκελο του εργαστηρίου για το Ακ. Έτος 2021-22.

Εκ του εργαστηρίου

el_menu