Ανακοίνωση μαθήματος Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Το μάθημα Βελτιστοποίηση Συστημάτων θα διεξάγεται κάθε Τρίτη από 17:00 έως 20:00 στην αίθουσα Β218

el_menu