ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι φοιτητές του τμήματος 3.1[1]  από την Τρίτη 19/10  θα παρακολουθούν κανονικά τις διαλέξεις του μαθήματος όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα σπουδών  για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

el_menu