ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

  • Οι φοιτητές του τμήματος 1.4[3] μέχρι νεότερης ανακοίνωσης μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις του μαθήματος ή στο τμήμα 1.4[1] ή στο τμήμα 1.4[2] τις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα.

 

  • Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν μελετήσει τις εισαγωγικές σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο eclass (Εισαγωγικό Υλικό για τα Μαθηματικά).

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

el_menu