ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 να εγγραφούν στο μάθημα στο e-Class από Δευτέρα 11/10/2021, όπου θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις και το ψηφιακό μαθησιακό υλικό και για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω email για τη λειτουργία του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ανανέωσης των καταστάσεων θα γίνει διαγραφή από το μάθημα στο e-Class όλων των εγγεγραμμένων χρηστών την Παρασκευή 8/10/2021, οπότε όσοι έχουν κάνει ήδη εγγραφή θα πρέπει να ελέγξουν την εγγραφή τους και αν χρειαστεί να κάνουν επανεγγραφή.

el_menu