Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "ΣΑΕ ΙΙ (Ε) (7-3.2)"

Ενημερώνονται οι φοιτητες/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "ΣΑΕ ΙΙ (Ε) (7-3.2)"ότι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class του μαθήματος (στην περιοχή ομάδες χρηστών). Στον χώρο αυτόν θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις του μαθήματος καθώς και όλο το μαθησιακό υλικό.

Για το εργαστήριο

Κλ.Ι.πρέκας

el_menu