ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Η γραπτή εξέταση στο εργαστήριο Φυσικής θα γίνει την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, ώρα 11:00

Για να δώσετε εξετάσεις πρέπει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου να μεταβείτε στο eclass: ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(EEE.1.2) και

  • να απαντήσετε στο Ερωτηματολόγιο : Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2021
  • Να γραφτείτε στην ομάδα χρηστών: Γραπτή εξέταση στο Εργαστήριο Φυσικής -Σεπτέμβριος 2021 στις 6 Οκτωβρίου

el_menu