Εξ αποστάσεως Εξέταση Εργαστηριακού μέρους μαθήματος ¨Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις¨

Την Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 15:00 - 17:00, θα πραγματοποιηθεί η γραπτή εξ' αποστάσεως εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".
Για την εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα πρέπει:
  1. Να έχετε συμπληρώσει έως την Δευτέρα 14/06/2021  και ώρα 12:00 το μεσημέρι το "Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος" που βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle.
  2. Να είσαστε συνεπείς στην έγκαιρη είσοδό σας στις πλατφόρμες MS Teams και Moodle.
  3. Θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει εκ των προτέρων την καλύτερη δυνατή σύνδεση σας με το διαδίκτυο και να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο (μπορείτε και μέσω του κινητού σας) - κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από τους επιτηρητές ζητώντας ανοικτή κάμερα και μικρόφωνο από τον εξεταζόμενο.
  4. Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα σας γνωστοποιηθούν οι αίθουσες (σύνδεσμοι MS Teams) που θα συνδεθείτε (ΠΡΟΣΟΧΗ με το ιδρυματικό σας email - όχι με gmail ή hotmail) .
  5. Κατά την συμμετοχή σας στην προσομοίωση, σας γνωστοποιήθηκε η διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά:
    1. Συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων κλειστού τύπου, με διαφορετικό περιεχόμενο σε κάθε εξεταζόμενο
    2. Συγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο, ορατό σε κάθε εξεταζόμενο.

el_menu