ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

 Όσοι φοιτητές/τριες έχουν πτυχίο επιπέδου Β2 ή ανώτερο απαλλάσσονται από την ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙ (α’ & β΄ εξαμήνων), αφού προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου αυτού στην γραμματεία του τμήματος μαζί με αίτηση που θα τους δοθεί εκεί. Ακολούθως, οι αιτήσεις αξιολογούνται  και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή Φεβρουάριο & Ιούνιο.

Η διαδικασία αυτή ισχύει για όλη την διάρκεια των σπουδών μέχρι την λήψη του πτυχίου και γίνονται επίσης αποδεκτά πτυχία που θα αποκτηθούν κατά την διάρκεια των σπουδών των φοιτητών/τριών.

Όσοι απαλλάσσονται δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα μαθήματα (εκτός αν θέλουν) και δεν δίνουν τελικές εξετάσεις γι αυτά και επομένως δεν υπάρχει βαθμός γι αυτά.

Επίσης, ΔΕΝ εμφανίζεται βαθμός στο φοιτητολόγιο, απλώς οι φοιτητές απαλλάσσονται από τα δύο αυτά μαθήματα χωρίς περαιτέρω διαδικασίες

Ο Καθηγητής

Παναγιώτης Τσατσαρός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία μπορεί να γίνει και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: θα πρέπει να στείλετε το πτυχίο σας μαζί με την αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος με τον όρο "γενική αίτηση".

el_menu