Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ε) (8-1.3)"

Ενημερώνονται οι φοιτητες/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ε) (8-1.3)" ότι πρέπει να εγγραφούν στο e-class αυτού. Στον χώρο αυτόν θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις του μαθήματος καθώς και όλο το ψηφιακό μαθησιακό υλικό.

Για το εργαστήριο

Kλ. I. Πρέκας

el_menu