Έναρξη Μαθημάτων Ηλεκτρονικά Ι [2-2] Για επώνυμα από Κ έως και Ο

Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2021 κάθε Δευτέρα 9:00-12:00 και Πέμπτη 9:00-12:00 με χρήση της Πλατφόρμας TEAMS. 

Η εγγραφή στην ομάδα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (Κ-Ο) θα πραγματοποιείται αυτόματα με την χρήση του κωδικού ja005v4 

el_menu