Έναρξη μαθημάτων EEE.6.4 Δίκτυα Υπολογιστών [Α-Λ] - Εαρινό Εξάμηνο 2021

Τη Δευτέρα 1/3/2021 στις 9.00 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα των Δικτυών Υπολογιστών. Στο τρέχον εξάμηνο, και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και του ΠαΔΑ, το μάθημα θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως, με χρήση της δικτυακής πλατφόρμας MS Teams. Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα, στην οποία και θα πρέπει να συνδέονται οι φοιτητές για την παρακολούθηση των μαθημάτων: EEE.6.4 Δίκτυα Υπολογιστών/Computer Networks (Επίθετα Α-Λ / ERASMUS students).

Επίσης, το μάθημα διαθέτει και χώρο στην πλατφόρμα e-class, όπου υπάρχει όλο το σχετικό με το μάθημα υλικό. Η διεύθυνση είναι η παρακάτω: EEE.6.4 Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ eclass ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ!                                                                                                                 

Όσον αφορά στη χρήση του eclass, το μάθημα και oι εγγραφές σε αυτό ανοίγουν (για τους φοιτητές που είναι στο τμήμα των κ, Πατρικάκη και Φειδάκη), στην πρώτη διάλεξη, όπου και

  • παρουσιάζεται το μάθημα
  • εξηγείται ο τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης στο θεωρητικό και πρακτικό/εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
  • δίνεται ο κωδικός εισόδου,
  • γίνεται επίδειξη της χρήσης του δικτυακού χώρου, με χρήση των προηγούμενων ανακοινώσεων, εργασιών και ενδιάμεσων εξετάσεων,
  • παρουσιάζεται ο τρόπος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και της «εικονικής εξέτασης» η οποία χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των φοιτητών για την τελική εξέταση.
  • παρουσιάζονται οι προαιρετικές απαλλακτικές εργασίες.

Στη συνέχεια θα γίνει εκκαθάριση των προηγούμενων ανακοινώσεων, εγγεγραμμένων και ασκήσεων, και εγγραφή των νέων φοιτητών.

Μετά από το πρώτο μάθημα, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα eclass, και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες θα γίνονται από την πλατφόρμα αυτή.

el_menu