Εξέταση θεωρητικού μέρους μαθήματος Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος "Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις", καλούνται να έχουν συμπληρώσει έως την Τετάρτη 03/02/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το "Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος" που βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύχρονης εκπαίδευσης Moodle.

el_menu