ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Για να συμμετέχετε στην εξ’ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τμήμα Κ-Ο

πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος που βρίσκεται στο eclass του μαθήματος (στο Ερωτηματολόγια)  και εφόσον το αποδέχεστε να απαντήστε στην ερώτηση που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου

ΝΑΙ, έλαβα γνώση και συναινώ σε συμμετοχή στην εξέταση

Προσοχή για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση πρέπει να έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μέχρι 7/2/2021 ώρα 23:00

el_menu