Εγγραφή στα τμήματα εξέτασης του θεωρητικού μέρους του μαθήματος Σ.Ψ.Σ. για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, ότι πρέπει να εγγραφούν στο τμήμα το οποίο ανήκουν σύμφωνα με την κατανομή σε τμήματα που υπήρχε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η εγγραφή πραγματοποιείται από τη σελίδα του μαθήματος στο eclass (https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE306/).

Τμήμα 3-1 από Α έως Ι (Διδάσκων: Γ. Πάτσης)
Τμήμα 3-2 από Κ έως Ο (Διδάσκων: Ε. Βαλαμόντες)
Τμήμα 3-3 από Π έως Ω (Διδάσκων: Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος)

Η δήλωση αποδοχής των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης σε διαφορετικό τμήμα δεν δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει διαφορετικό τμήμα να κάνουν νέα δήλωση στο σωστό γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση.

el_menu