Εξέταση μαθήματος Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ

Η εξέταση του μέρους του μαθήματος "Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ", λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση της Συγκλήτου η οποία δίνει παράταση μιας εβδομάδας στο εξάμηνο, θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 25/01/2021 (Ηλεκτρολογικό Σχέδιο) και στις 28/01/2021 (Ηλεκτρονικό Σχέδιο).

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα καλούνται να έχουν συμπληρώσει έως την Δευτέρα 18/01/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το "Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος" που βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύχρονης εκπαίδευσης Moodle.

el_menu