Εξέταση εργαστηρίου Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις", λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση της Συγκλήτου η οποία δίνει παράταση μιας εβδομάδας στο εξάμηνο, θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 27/01/2021.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα καλούνται να έχουν συμπληρώσει έως την Δευτέρα 18/01/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το "Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος" που βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύχρονης εκπαίδευσης Moodle.

el_menu