Διαγραφή φοιτητών από το eclass του μαθήματος Σ.Ψ.Σ.

Τα στοιχεία των φοιτητών που είχαν κάνει εγγραφή στο eclass του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων μέχρι την 31/8/2020 και δεν είχαν δηλώσει τμήμα θεωρίας που παρακολουθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 διαγράφηκαν. Όσοι οφείλουν το μάθημα και επιθυμούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του μαθήματος παρακαλούνται να κάνουν νέα εγγραφή.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

el_menu