Εγγραφή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σ.Ψ.Σ.

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να προχωρήσουν μέχρι 27/10/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σε εγγραφή τους στην πλατφόρμα moodle στη διεύθυνση:

https://moodle.uniwa.gr/course/admin.php?courseid=2293

χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Το κλειδί εγγραφής είναι: Digital20_21

Οταν ολοκληρωθεί η εγγραφή στο μάθημα θα ανακοινωθούν τα εργαστηριακά τμήματα και οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα από αυτά.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

el_menu