ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

 Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο Εργαστήριο Φυσικής , καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class, στο μάθημα  ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

Οδηγίες για την έναρξη των εγγραφών και του εργαστηρίου βρίσκονται στην Περιγραφή του Μαθήματος. Να διαβαστούν προσεκτικά

el_menu