Εγγραφή φοιτητών στο μάθημα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων να προχωρήσουν στην εγγραφή τους
στη σελίδα του μαθήματος στο eclass https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE306/
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ιδρυματικό τους email και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις σχετικά με την διδασκαλία του μαθήματος
που έχουν ήδη αναρτηθεί εκεί.

el_menu