ΦΥΣΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ 1-3 ή ΟΜΑΔΑ Γ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ [ΤΜΗΜΑ 1-3 ή ΟΜΑΔΑ Γ],

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές εξαμήνων Γ και άνω των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π έως Ω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές εξαμήνων Γ και άνω, που οφείλουν και θα παρακολουθήσουν το μάθημα πρέπει να  πραγματοποιήσουν εγγραφή στο μάθημα μέσω του eclass:

ΦΥΣΙΚΗ (Γ ΟΜΑΔΑ) - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ,

Προσοχή. Πρέπει να αναγράψετε σωστά τον αριθμό μητρώου.

Εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από 01.10.2020 έχουν διαγραφεί και απαιτείται εκ νέου εγγραφή. Όσων τα επώνυμα δεν αρχίζουν από τα γράμματα Π έως Ω θα διαγράφονται.

Η έναρξη της εξ’ υποστάσεως διδασκαλίας θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή των φοιτητών του 1ου εξαμήνου.

Μέσω του eclass θα λάβετε σχετικό μήνυμα που θα σας πληροφορεί για την έναρξη και τον τρόπο της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Το μάθημα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, θα διεξάγεται Τετάρτη και Παρασκευή στις 09.00 έως 11.00 πμ.

el_menu