ΦΥΣΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ 1-3 ή ΟΜΑΔΑ Γ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ [ΤΜΗΜΑ 1-3 ή ΟΜΑΔΑ Γ],

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Η ανακοίνωση αφορά τους νεοεισαχθέντες φοιτητές (1ου εξαμήνου) των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π έως Ω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές (1ου εξαμήνου) που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ, οφείλουν όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και λάβουν τον αριθμό μητρώου, να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο μάθημα μέσω του eclass:

ΦΥΣΙΚΗ (Γ ΟΜΑΔΑ) - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Η εγγραφή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να ξεκινήσουν εγκαίρως οι διαλέξεις του μαθήματος. Μέσω του eclass θα λάβετε σχετικό μήνυμα που θα σας πληροφορεί για την έναρξη και τον τρόπο της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Το μάθημα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, θα διεξάγεται Τετάρτη και Παρασκευή στις 09.00 έως 11.00 πμ.

el_menu