ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ (Θεωρία)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ (Θεωρία)

Καθ. Ζαχαριάδου Αικατερίνη

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος 1-2 (ονοματεπώνυμο με αρχικό γράμμα από Κ à Ο, τμήμα Ζαχαριάδου) να εγγραφούν στο ΝΕΟ μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο e-class με τίτλο:

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ 1-2 (Κ-Ο) 2020-2021 (ΕΕΕ1.2), προκειμένου να τους αποσταλούν πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του μαθήματος και τον σύνδεσμο των διαλέξεων στο MsTeams.

el_menu