Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Βιομηχανική Μηχανική (Ε)" (ΕΕΕ.9-3.4)

Ενημερώνονται οι φοιτητες/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Βιομηχανική Μηχανική”, ότι πρέπει να εγγραφούν στο e-class αυτού. Στον χώρο αυτόν θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις του μαθήματος καθώς και όλο το ψηφιακό μαθησιακό υλικό.

Προσοχή: Έχουν διαγραφεί από το e-class όλες οι εγγραφές που έχουν γίνει πριν από την 01-07-2020. Παρακαλώ ελέγξτε αν είστε εγγεγραμμένοι αν όχι κάνετε και πάλι εγγραφή.

Για το εργαστήριο

Κλ.Ι.Πρέκας

el_menu