Εγγραφή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικά ΙΙ

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ηλεκτρονικά ΙΙ, να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass και να εγγραφούν στις εργαστηριακές ομάδες που επιθυμούν στην καρτέλα "Ομάδες χρηστών", μέχρι την Πέμπτη 15/10/2020.

el_menu