Τηλεπικοινωνίες - ΤΜΗΜΑ Ε2

Οι φοιτητές του Ε΄εξαμήνου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο το μάθημα των Τηλεπικοινωνιών, με καθηγητή τον κύριο Αθανάσιο Νασιόπουλο, Τμήμα Ε2, πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος.
Τα μαθήματα θεωρίας ξεκινούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 09-11πμ.
Ο καθηγητής 
Αθανάσιος Νασιόπουλος

el_menu