Ομιλίες Προσκεκλημένων Καθηγητών από το Ισραήλ

Τη Δευτέρα 06/05 στις 13:00 θα δοθεί ομιλία στην αίθουσα ZB001 από τον Dr. Vladi Frid με θέμα: "Electromagnetic radiation (EMR) from fractured materials - multiscale phenomenon"

Την Τρίτη 07/05 στις 15:00 θα δοθεί ομιλία στην αίθουσα ZB002 από την Prof. Dr. Elias Wafa με θέμα: "Youngsters' opinions and attitudes toward the use of electric bicycles in Israel"

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να παρακολουθήσουν τις πιο πάνω ομιλίες οι οποίες θα εστιάσουν στην παρουσίαση ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα αντίστοιχα θέματα.