ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 2018.

Το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών σε μορφή pdf

Ρυθμίσεις Κανονισμού Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019

Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας - Ιδρυματικό Αποθετήριο

Οδηγίες για την Ομαλή Διεξαγωγή των Εξετάσεων

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 10

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

ECTS

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα   

Α.1

Μαθηματική Ανάλυση Ι

ΜΓΥ

4

4

12

5,0

 

Α.2

Φυσική (Μηχανική-Κυματική)

ΜΓΥ

4

2

6

14

6,0

 

Α.3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

ΜΓΥ

5

1

6

16

7,0

 

Α.4

Γραμμική Άλγεβρα

ΜΓΥ

4

4

12

5,0

 

Α.5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΓΥ

2

2

4

8

4,0

 
 Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/2)

Α.6-1

Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας

ΜΓΥ

2

  

2

6

3,0

Α.6-2

Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

Σύνολα

21

5

26

68

30

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας *

Α.7

Αγγλική Γλώσσα I

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 20

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

ECTS

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Β.1

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

ΜΓΥ

6

 

6

18

7,0

 

Β.2

Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά

ΜΕΥ

4

4

12

5,0

 

Β.3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙI

ΜΓΥ

5

1

6

16

6,0

 

Β.4

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΜΕΥ

4

4

12

5,0

 

Β.5

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

ΜΓΥ

2

2

4

8

4,0

 

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/3)

Β.6-1

Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

Β.6-2

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

Β.6-3

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

Σύνολα

23

3

26

72

30

 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας *

Β.7

Αγγλική Γλώσσα II

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 30

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

ECTS

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γ.1

Πιθανότητες και Στατιστική

ΜΓΥ

4

4

12

4,0

 

Γ.2

Τεχνολογία Υλικών

ΜΓΥ

4

2

6

14

6,0

 

Γ.3

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι

ΜΕΥ

4

1

5

13

5,0

 

Γ.4

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

ΜΕΥ

4

4

12

4,0

 

Γ.5

Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων 

ΜΕΥ

4

2

6

14

6,0

 

Γ.6

Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ  

ΜΓΥ

2

2

2

2,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/3)

Γ.7-1

Διακριτά Μαθηματικά

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

Γ.7-2

Τεχνική Μηχανική

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 

Γ.7-3

Ενέργεια και Περιβάλλον

ΜΓΥ

2

2

6

3,0

 
Σύνολα

22

7

29

73

30

 
Μαθήματα Ξένης Γλώσσας *

Γ.Π

Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας I

ΜΕΥ

2

2

6

3,0

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 40

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

ECTS

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δ.1

Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

4

 

4

12

5,0

 

Δ.2

Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙI

ΜΕΥ

4

1

5

13

6,0

 

Δ.3

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕΥ

4

1

5

13

6,0

 

Δ.4

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

ΜΕΥ

4

1

5

13

6,0

 

Δ.5

Εισαγωγή στα στοιχεία και στα συστήματα Η.Ε.

ΜΕΥ

4

4

12

5,0

 

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/3)

Δ.6-1

Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική

ΜΕΥ

2

2

6

2,0

 

Δ.6-2

Αριθμητική Ανάλυση

ΜΓΥ

2

2

6

2,0

 

Δ.6-3

Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιοπιστία Συστημάτων

ΜΓΥ

2

2

6

2,0

 

Σύνολα

22

3

25

69

30

 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας*

Δ.Π

Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας ΙI

ΜΕΥ

2

2

6

3

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 50

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

ECTS

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ε.1

Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΥ

3

1

4

10

4,0

 

Ε.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

ΜΕΥ

4

4

12

5,0

 

E.3

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

4

1

5

13

5,5

 

Ε.4

Μετρητικά Συστήματα και Αισθητήρες

ΜΕΥ

4

1

5

13

5,5

 

Ε.5

Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΕΥ

3

1

4

10

4,0

 

Ε.6

Ηλεκτρονικά Ισχύος I

ΜΕΥ

4

2

6

14

6,0

 

Σύνολα

22

6

28

72

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 60

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΣΤ-Α.1

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι  

ΜΕ

4

4

12

4,0

 

ΣΤ-Α.2

Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

ΣΤ-Α.3

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

ΜΕ

4

2

6

14

6,0

 

ΣΤ-Α.4

Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕ

3

2

5

11

5,0

 

ΣΤ-Α.5

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

ΜΕ

4

2

6

14

6,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/6)

ΣΤ-Α.6-1

Ηλεκτρονικά  Ισχύος II

ΜΕ

3

3

9

4,0

 

ΣΤ-Α.6-2

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

ΜΕ

3

3

9

4,0

 

ΣΤ-Α.6-3

Αποθήκευση Ενέργειας

ΜΕ

3

3

9

4,0

 

ΣΤ-Α.6-4

Συστήματα Γειώσεων

ΜΕ

3

3

9

4,0

 

ΣΤ-Α.6-5

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα B, Γ κύκλων

 
ΣΤ-Π.Α.1 Πρακτική Άσκηση**           5,0  
Σύνολα

21

7

28

70

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 60

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΔΙΚΤΥΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΣΤ-Β.1

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ME

4

1

5

13

6,0

 

ΣΤ-Β.2

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ME

4

1

5

13

6,0

 

ΣΤ-Β.3

Μικροκύματα Ι

ME

4

2

6

14

6,0

 

ΣΤ-Β.4

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕ

3

1

4

10

4,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (2/5)

ΣΤ-Β.5-1

Ηλεκτρακουστική

ME

3

1

4

10

4,0

 

ΣΤ-Β.5-2

Σχεδίαση RF

ΜΕ

3

1

4

10

4,0

 

ΣΤ-Β.5-3

Στοχαστικά Σήματα

ΜΕ

3

1

4

10

4,0

 

ΣΤ-Β.5-4

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα Α, Γ κύκλων

ME

 
ΣΤ-Π.Α.1 Πρακτική Άσκηση**           5,0  
Σύνολα

21

7

28

70

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 60

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΣΤ-Γ.1

Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα

ME

4

2

6

14

6,0

 

ΣΤ-Γ.2

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΜΕ

3

1

4

10

4,5

 

ΣΤ-Γ.3

Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα

ΜΕ

4

4

12

5,0

 

ΣΤ-Γ.4

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

ΜΕ

4

2

6

14

6,0

 

ΣΤ-Γ.5

Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών  

ΜΕ

4

4

12

5,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/5)

ΣΤ-Γ.6-1

Διατάξεις Ημιαγωγών

ΜΕ

3

3

9

3,5

 

ΣΤ-Γ.6-2

Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕ

3

3

9

3,5

 

ΣΤ-Γ.6-3

Βελτιστοποίηση Συστημάτων

ΜΕΥ

3

3

9

3,5

 

ΣΤ-Γ.6-4

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα Α, Β κύκλων

ΜΕ

 
ΣΤ-Π.Α.1 Πρακτική Άσκηση**           5,0  
Σύνολα

22

5

27

71

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 70

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Ζ-Α.1

Σταθμοί Παραγωγής & Οικονομική Λειτουργία Σ.Η.Ε.

ΜΕ

6

6

18

7,0

 

Ζ-Α.2

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ  

ΜΕ

3

1

4

10

4,0

 

Ζ-Α.3

Υψηλές Τάσεις

ΜΕ

4

2

6

14

6,0

 

Ζ-Α.4

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

ΜΕ

3

3

9

3,5

 

Ζ-Α.5

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΜΕ

4

2

6

14

6,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/5)

Z-Α.6-1

Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίων & λιμένων

ΜΕ

3

3

9

3,5

 

Z-Α.6-2

Ενεργειακή Ανάλυση  Κτηρίων

ΜΕ

3

3

9

3,5

 

Z-Α.6-3

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

ΜΕ

3

3

9

3,5

 

Z-Α.6-4

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

ΜΕΥ

3

3

9

3,5

 

Z-Α.6-5

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα B, Γ κύκλων

 
Σύνολα

23

5

28

74

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 70

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΔΙΚΤΥΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ζ-Β.1

Κεραίες  

ΜΕ

4

1

5

13

6,0

 

Ζ-Β.2

Ασύρματη Διάδοση - Ραδιοζεύξεις

ΜΕ

4

1

5

13

6,0

 

Z-Β.3

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΜΕ

2

2

4

8

3,0

 

Ζ-Β.4

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

ΜΕ

4

4

12

5,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (2/6)

Ζ-Β.5-1

Ευρυζωνικές Τεχνολογίες Μετάδοσης

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Β.5-2

Μικροκύματα ΙΙ

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Β.5-3

Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Β.5-4

Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Β.5-5

Φωτονική Τεχνολογία

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Β.5-6

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα Α, Γ κύκλων

ME

 
Σύνολα

20

6

26

66

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 70

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ζ-Γ.1

Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων

ΜΕ

2

2

4

8

5,0

 

Ζ-Γ.2

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΜΕ

2

2

4

8

5,0

 

Ζ-Γ.3

Υπολογιστική Νοημοσύνη  

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Γ.4

Βιομηχανική Μηχανική

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Γ.5

Φωτονική Τεχνολογία

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/4)

Ζ-Γ.6-1

Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Γ.6-2

Μικροηλεκτρονική - Σχεδίαση VLSI

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Γ.6-3

Μηχατρονική  

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Ζ-Γ.6-4

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα Α, Β κύκλων

ΜΕ

 
Σύνολα

16

8

24

56

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 80

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η-Α.1

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕ

2

2

6

2,5

 

Η-Α.2

Ειδικά Κεφάλαια Υψηλών Τάσεων

ΜΕ

4

4

12

4,0

 

Η-Α.3

Τεχνολογία Φωτισμού

ΜΕ

3

2

5

11

4,0

 

Η-Α.4

Ηλεκτρική Κίνηση

ΜΕ

2

2

4

8

3,0

 

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/7)

Η-Α.5-1

Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΕ

2

2

6

2,5

 

H-Α.5-2

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις

ΜΕ

2

2

6

2,5

 

H-Α.5-3

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΜΕ

2

2

6

2,5

 

H-Α.5-4

Ευφυή ενεργειακά δίκτυα και διεσπαρμένη παραγωγή

ΜΕ

2

2

6

2,5

 

H-Α.5-5

Μέθοδοι μη καταστροφικών ελέγχων ενεργειακών συστημάτων

ΜΕ

2

2

6

2,5

 

Η-Α.5-6

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα B, Γ κύκλων

 
ΣΤ-Π.Α.1 Πρακτική Άσκηση**           5,0  

       Πτυχιακή Εργασία***

30

14

 

Σύνολα

13

4

17

73

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 80

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΔΙΚΤΥΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η-Β.1

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 

Η-Β.2

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕ

3

1

4

10

5,0

 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (2/8)

Η-Β.3-1

Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων

ΜΕ

3

3

9

3,0

 

Η-Β.3-2

Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα

ΜΕ

2

1

3

7

3,0

 

Η-Β.3-3

Ραδιοναυτιλία-Ραντάρ

ΜΕ

3

3

9

3,0

 

Η-Β.3-4

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕ

3

3

9

3,0

 

Η-Β.3-5

Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

ΜΕ

2

1

3

7

3,0

 

Η-Β.3-6

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα  

ΜΕ

3

3

9

3,0

 

H-Β.3-7

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα Α, Γ κύκλων

 
ΣΤ-Π.Α.1 Πρακτική Άσκηση**           5,0  
        Πτυχιακή Εργασία***

30

14

 
Σύνολα

12

(11,10)

2

(3,4)

14

66

30

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 80

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος

ΩΡΕΣ

Φόρτος

Εργασίας

 

ECTS

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Η-Γ.1

Σύγχρονες Πλατφόρμες Ενσωματωμένων Συστημάτων  

ΜΕ

4

2

6

14

6,0

 

Η-Γ.2

Νεφοϋπολογιστική

ΜΕ

3

3

9

4,0

Η-Γ.3

Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις

ΜΕ

2

2

6

3,0

 Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (1/5)

Η-Γ.4-1

Ρομποτική

ΜΕ

2

2

6

3,0

Η-Γ.4-2

Ευφυής Έλεγχος

ΜΕ

2

2

6

3,0

 

Η-Γ.4-3

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

ΜΕ

2

2

6

3,0

 

Η-Γ.4-4

Οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα Α, Β κύκλων

ΜΕ

 
ΣΤ-Π.Α.1 Πρακτική Άσκηση**           5,0  
        Πτυχιακή Εργασία***

30

14

 
Σύνολα

11

2

13

65

30

 

 

(*) Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων ξένης γλώσσας: Αγγλική Γλώσσα I, Αγγλική Γλώσσα ΙΙ, εφόσον μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2. Στη συνέχεια των μαθημάτων αυτών, στα εξάμηνα Γ και Δ, προσφέρονται τα Προαιρετικά Μαθήματα Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) Ειδικότητας Ι και ΙΙ.

 Η διδασκαλία Αγγλικών για απόκτηση διπλώματος επιπέδου Β2 από όσους φοιτητές δεν διαθέτουν  προτείνεται να οργανωθεί σε επίπεδο Ιδρύματος ή Σχολής.

(**) – Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε όποιο εξάμηνο επιθυμεί (6ο ή 8ο) αλλά όχι και στα δύο.
– Η Πρακτική Άσκηση έχει τρίμηνη ημερολογιακή διάρκεια και πραγματοποιείται τυπικά κατά τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την τυπική διάρκεια σπουδών των οκτώ εξαμήνων μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
– Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης τμηματικά.
– Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής υποβάλει γραπτή έκθεση πεπραγμένων, η οποία υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης και βαθμολογείται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

(*** Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία σε θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Λεπτομέρειες για την διαδικασία επιλογής θέματος, ανάθεσης της επίβλεψης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας καθορίζονται στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών.