Αιτήσεις - Έντυπα

 
Αίτηση Χορήγησης Εγγράφου Αίτηση Εγγραφής Μέλους Βιβλιοθήκης
Γενική Αίτηση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ομαδικής Δραστηριότητας
Αίτηση Αρχικής Εγγραφής Παρουσιολόγιο συμμετοχής σε ομαδική δραστηριότητα
Αίτηση Κατάταξης Βεβαίωση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας
Αναφορά Παραπόνου Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων στη Βιβλιοθήκη
Διορθωτική-Συμπληρωματική Βαθμολογία Πρόσκληση Συνεδρίασης
  Αίτημα Εκπαίδευσης
Εισήγηση Πτυχιακής Εργασίας Αίτηση Διαμεσολάβησης
Αξιολόγηση Πτυχιακής Εργασίας Υπεύθυνη Δήλωση 
Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας Σύμβαση Εργασίας Πρακτικής Άσκησης Δημοσίου Τομέα
Αίτηση Πρακτικής Άσκησης Σύμβαση Εργασίας Πρακτικής Άσκησης Ιδιωτικού Τομέα
  Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης-ΤΕΙ
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φοιτητή Βεβαίωση Εργοδότη
Αίτηση Ορκωμοσίας Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις
Τροποποιητική σύμβαση πρακτικής άσκησης

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για βεβαίωση φοίτησης, πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (απαιτείται συνήθως από τα στρατολογικά γραφεία), και για δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας από τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, καθώς και η έκδοση και η αποστολή των αντίστοιχων εντύπων θα γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου.

Επιπλέον οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ι. και επιθυμούν να αρχίσουν πρακτική άσκηση, εάν ο εργοδότης τους επιθυμεί βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης, τότε η αίτηση γίνεται  αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου, ως αίτηση για βεβαίωση φοίτησης αναφέροντας στα σχόλια της αίτησης "προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης". Η αντίστοιχη βεβαίωση παραλαμβάνεται μέσω του φοιτητολογίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

 

 

el_menu