Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν τμηματικά.

  1. Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων γιατί οι δηλώσεις τους για το χειμερινό εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν από τη Γραμματεία.

  2. Οι φοιτητές του Τμήματος που προέρχονται από τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ είτε ακολουθούν πρόγραμμα Τ.Ε. είτε Π.Ε. και δεν έχουν ολοκληρώσει τη δήλωσή τους καλούνται να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους από 13.04.2019 έως 21.04.2019 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί http://eee.uniwa.gr/el/hidden-menu/482-winterreg-220319

  3. Οι φοιτητές του Τμήματος που εντάχθηκαν στο ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 από μετεγγραφή ή από κατάταξη καλούνται να κάνουν δήλωση μαθημάτων.

  4. Οι φοιτητές του Τμήματος που προέρχονται από τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ θα κληθούν να προχωρήσουν σε δήλωση μαθημάτων σύντομα, μόλις ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες ενσωμάτωσής τους στο φοιτητολόγιο.