Νέα έκδοση ωρολογίου προγράμματος

Αναρτήθηκε νέα έκδοση του ωρολογίου προγράμματος με αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας των μαθημάτων:

Τετάρτη 13:00-16:00
Β.1:  Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ [Β3]
Τουλιάς Θωμάς
Θα διδασκεται στην αίθουσα Ε12

Πέμπτη 13:00-15:00
Β.5:  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός [B3]
Πατρικάκης Χαράλαμπος
Θα διδασκεται στην αίθουσα Ε12