Εργαστηριο "Ηλεκτρολογικο & Ηλεκτρονικο Σχεδιο με Η/Υ" - Ενημέρωση-παραλαβή σημειώσεων (2)

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή στο εργαστήριο “Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ" όπως προσέλθουν την Τετάρτη (23/10/2019) και Πέμπτη (24/10/2019) (στα δίωρα που έχουν εγγραφεί) στην αίθουσα Β125 για ενημέρωση και παραλαβή σημειώσεων.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική και θα κρατηθούν παρουσίες

el_menu