Εγγραφές - Εργαστήριο ΑΠΕ Ι

Εργαστήριο ΑΠΕ Ι: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα «ΑΠΕ Ι» μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στις εργαστηριακές ομάδες μέσω του eclass στο σύνδεσμο https://eclass.uniwa.gr/modules/group/index.php?course=EEE302

Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και τη Δευτέρα 14/10/2019.

el_menu