Εγγραφές εργαστηριακού μαθήματος "5.3 - Τηλεπικοινωνίες"

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "5.3 - Τηλεπικοινωνίες" στην πλατφόρμα e-class.
Μετά την εγγραφή στο μάθημα, για την εγγραφή σε κάθε τμήμα, οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα.
Οι διδάσκοντες.

el_menu