ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Ανακοινώνεται, στους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ότι θα ξεκινήσουν τα εργαστηρια του μαθήματος «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» την Τρίτη 2 Απριλίου (17:00-19:00) στην αίθουσαΖΒ112.

Εκ του Εργαστηρίου