Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Δήλωση εργαστηριών

Οι εγγραφές για τα εργαστήρια του μαθήματος "B.5 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός", θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 22/3, 12:00. Καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στη σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE277/.

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν από την Τρίτη, 26/3.