Εργαστήριο μαθήματος "Σχεδίαση RF", ΣΤ' Εξαμήνου

Το εργαστήριο του μαθήματος "Σχεδίαση RF", ΣΤ' Εξαμήνου, θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 15:00 στην αίθουσα ΖΒ207 του Κτηρίου Ζ. Οι φοιτητές οι οποίοι θα το παρακολουθήσουν θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο μάθημα μέσω της πλατφόρμας eClass, μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.
Εκ του Εργαστηρίου