Σχέδιο/Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19.
Υγειονομικοί υπεύθυνοι τμήματος: Αντώνιος Μορώνης, Δημήτριος Καλύβας

Σχέδιο/Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19.
Υγειονομικοί υπεύθυνοι τμήματος: Αντώνιος Μορώνης, Δημήτριος Καλύβας

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Tsekouras George J.

tsekouras

             

 Office:  B129, Building B, Αncient Οlive-grove Campus

 Work phone: +30 210 538 1750

 Lab: 

 Lab phone:

 Fax:

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Webpage:

Office hours: Thursday 11:00 - 12:00 and Friday 11:00 - 12:00

 

Discipline: Electric Power Systems

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studies

2006 - Ph.D. in Electrical Engineering and Computer Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens,
          Greece entitled “Contribution to short-term and mid-term load and energy forecasting for power systems based on pattern recognition method”

2004 – Diploma in Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece

1999 – Diploma in Electrical Engineering and Computer Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens,
           Greece

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Research Interests

 • Power systems (autonomous and interconnected ones; ships; production, transmission, distribution, load & storage issues)
 • Demand side management and energy efficiency
 • Renewable energy sources with emphasis in small hydroelectric plants & hybrid power systems
 • Electric machine design, power electronics and power quality in ships and ports; cold ironing
 • Artificial intelligence, pattern recognition, signal processing, forecasting models, state estimation in power systems

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Representative publications

 1. Tsekouras, S.Kiartzis, A.G. Kladas, J.A. Tegopoulos: “Neural Network Approach Compared to Sensitivity Analysis Based on Finite Element Technique for Optimization of Permanent Magnet Generators”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 37, No. 5, September 2001, pp. 3618-3621.
 2. G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou, E. N. Dialynas: “An Optimized Adaptive Neural Network for Annual Midterm Energy Forecasting”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 21, No. 1, February 2006, 385-391.
 3. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou, E. N. Dialynas: “Two-Stage Pattern Recognition of Load Curves for Classification of Electricity Customers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, August 2007, pp.1120-1128.
 4. J. Tsekouras, E. N. Dialynas, N.D. Hatziargyriou, S. Kavatza: “A non-linear multivariable regression model for midterm energy forecasting of power systems”, Electrical Power Systems Research, Vol. 77, Issue 12, October 2007, pp. 1560-1568.
 5. H. Asimakopoulou, V.T. Kontargyri, G. J. Tsekouras, F.H. Asimakopoulou, I.F. Gonos, I.A. Stathopoulos: “ANN Optimization Methodology for the Estimation of the Flashover Voltage on Insulators”, IET Science, Measurement & Technology, Vol. 3, No. 1, January 2009, pp. 90-104.
 6. J. Tsekouras, I.K. Hatzilau, J. Prousalidis: “A new pattern recognition methodology for classification of load profiles for ships electric consumers”, Journal of Marine Engineering and Technology, No. A14, pp. 45-58, 2009.
 7. D.Kanellos, G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou: “Wind Parks Equivalent ARX Models for the Simulation of Power Systems with Large Wind Power penetration, using System-Identification Theory”, Electrical Power Systems Research, Vol. 81, Issue 2, February 2011, pp. 707-715.
 8. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis, I.K. Hatzilau: “An effort to formulate frequency modulation constraints in Ship-Electrical Systems with Pulsed Loads”, IET Electrical Systems in Transportation, vol. 1, issue 1, 2011, pp. 11-23.
 9. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis, I.K. Hatzilau: “Effort to formulate voltage modulation constraints in ship-electrical systems with pulsed loads”, IET Electrical Systems in Transportation, vol. 2, issue 1, 2012, pp. 18-28.
 10. Fani E. Asimakopoulou, George Tsekouras, Ioannis F. Gonos, Ioannis A. Stathopulos: “Estimation of seasonal variation of ground resistance using Artificial Neural Networks”, Electrical Power Systems Research, Vol. 94, 2013, pp. 113-121.
 11. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou: “Optimal demand-side management and power generation scheduling in all-electric ship”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 5, no. 4, October 2014, pp. 1166-1175.
 12. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, M. Prousalidis: “Onboard DC grid employing smart grid technology: challenges, state of the art and future prospects”, IET Electrical Systems in Transportation, Vol. 5 (1), 1 March 2015, pp. 1-11pp. 1-11, doi: 10.1049/iet-est.2013.0056.
 13. G. J. Tsekouras, F.D.Kanellos, John M. Prousalidis: “Simplified method for the assessment of ship electric power systems operation cost reduction from energy storage and renewable energy sources integration”, IET Electrical Systems in Transportation, 5, Issue 2, 2015, pp. 61-69, doi: 10.1049/iet-est.2013.0011.
 14. P. Moschoudis, G. J. Tsekouras, F.D.Kanellos, A.G. Kladas: “Particular SRM design methodology based on similarity theory, scale factors and FEM”, Materials Science Forum Vol. 856, 2016, pp. 269-275.
 15. P. Michalopoulos, F. Kanellos, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis: “A Method for Optimal Operation of Complex Ship Power Systems Employing Shaft Electric Machines”, IEEE Transactions on Transportation Electrification, Vol. 2, no. 4, December 2016, pp. 547-556.
 16. Panagiota M. Deligianni, George J. Tsekouras, Costas D. Tsirekis, Vassiliki T. Kontargyri, Fotis D. Kanellos, Panagiotis A. Kontaxis: “Techno-economic optimization analysis of an autonomous photovoltaic power system for a shoreline - electrode -station of HVDC link: Case study of electrode station on the small island of Stachtoroi for Attica-Crete interconnection”, Energies, 2020, αριθμός άρθρου 13-05550. 
 17. George J. Tsekouras, Fotis D. Kanellos, Michalis Kontosoros: “Sensitivity Analysis of Optimal Power Dispatch for All-Electric Ship”, WSEAS Transactions  on Power Systems, vol. 16, 2021, αριθμός άρθρου 3, p.19, DOI: 10.37394/232016.2021.16.3.  
 18. George J. Tsekouras, Panagiota M. Deligianni, George A. Vokas, Antonios X. Moronis, Constantinos D. Tsirekis, Anastasios D. Salis, Christos N. Bolakis: “An Optimal Design of a Small Photovoltaic Plant with Cost Minimization based on a Real Database of PV Panels and Inverters”, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol. 20, 2021, αριθμός άρθρου 24, 227-243, DOI: 10.37394/23201.2021.20.26. 
 19. George J. Tsekouras, Panagiota M. Deligianni, Fotis D. Kanellos, Vassiliki T. Kontargyri, Panagiotis A. Kontaxis, Nikolaos M. Manousakis, Charalambos N. Elias: “Microbial fuel cell for wastewater treatment as power plant in smart grids: Utopia or Reality?”, Front. Energy Res., 14 April 2022 |https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.843768.  
 20. George J. Tsekouras, Vassiliki T. Kontargyri, John M. Prousalidis, Fotios D. Kanellos, Constantinos D. Tsirekis, Konstantinos Leontaritis, John C. Alexandris, Panagiota M. Deligianni, Panagiotis A. Kontaxis, Antonios X. Moronis: “Alternative Simplified Analytical Models for the Electric Field, in Shoreline Pond Electrode Preliminary Design, in the Case of HVDC Transmission Systems”, Energies, vol. 15, issue 17, 2022, αριθμός άρθρου 15-06493. https://doi.org/10.3390/en15176493 
 21. Panayiotis Michalopoulos, George J. Tsekouras, Fotios D. Kanellos, John M. Prousalidis: “Optimal Selection of the Diesel Generators Supplying a Ship Electric Power System”, Applied Sciences, vol. 12, issue 20, 2022, αριθμός άρθρου applsci-1954426. https://doi.org/10.3390/app122010463 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Undergraduate Courses

 1. Electric circuits I
 2. Electric circuits II
 3. Electric Power plants
 4. Economic design and operation of power systems
 5. Power systems for ships and ports

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postgraduate Courses

 1. “Energy efficiency optimization in building sector” for “Msc in Energy systems management & optimization”, School of Electrical and Electronic Engineering, University of West Attica
 2. “Energy management & laboratory tests” for “Msc in Energy systems management & optimization”,  School of Electrical and Electronic Engineering, University of West Attica
 3. “Smart grids and dispersed power plants” for “Msc in Energy systems management & optimization”,  School of Electrical and Electronic Engineering, University of West Attica
 4. “Electric power systems- economic design, operation & demand side management” for “Msc by research in Electrical and Electronic Engineering”, School of Electrical and Electronic Engineering, University of West Attica
 5. “Electric power systems- power plants and energy storage systems” for “Msc by research in Electrical and Electronic Engineering”,  School of Electrical and Electronic Engineering, University of West Attica
 6. “Advanced energy saving technologies” for “Msc in Intelligent Management in Renewable Energy systems”, General Department, National and Kapodistrian University of Athens
 7. “Power system analysis” for “Msc in Intelligent Management in Renewable Energy systems”, General Department, National and Kapodistrian University of Athens
 8. «Hydroelectric power plants» for “Msc in Energy Production and Management” School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Greece

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curriculum Vitae

pdf

Please publish modules in offcanvas position.