Σχέδιο/Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19.
Υγειονομικοί υπεύθυνοι τμήματος: Αντώνιος Μορώνης, Δημήτριος Καλύβας

Σχέδιο/Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19.
Υγειονομικοί υπεύθυνοι τμήματος: Αντώνιος Μορώνης, Δημήτριος Καλύβας

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Potirakis Stylianos (Stelios)

             

Office:  ΖΒ106, Building Ζ, Ancient Olive Grove Campus

Phone: +30 210-5381550

Lab: Electronics and Computer Technologies  Lab (ECTLab)
         Rooms 
ΖΒ103, ZB 205, Building Ζ, Ancient Olive Grove Campus

Lab Phones: +30 210-5381222, +30 210-5381181

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

websitehttp://ectlab.eee.uniwa.gr/index.php/en/
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-5928-4587 Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508301983 Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/462913/stelios-m-potirakis/
Google Scholar: http://scholar.google.gr/citations?user=FbbfBjcAAAAJ&hl=el&oi=ao Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stelios_Potirakis
Linked-In: http://gr.linkedin.com/pub/stelios-potirakis/b/67a/495/

Office hours: Monday (14:00-15:00) & Tuesday (15:00-16:00)

Discipline: Electronic Devices and their Applications to Sound Systems and Complex Systems

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studies

2002 - PhD in Physics, Department of Electronics, Computers, Telecommunications and Control / Faculty  of  Physics  /  School  of  Science  /  National  and  Kapodistrian  University  of  Athens (UOA), Greece.

1996 - M.Sc. degree in Electronics and Communications, School of Science / National and Kapodistrian University of Athens, Greece.

1993 - B.Sc. degree in Physics with First Class Honors, Faculty of Physics / School of Science / National and Kapodistrian University of Athens, Greece

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Research Interests

DSP, complex systems time-series analysis (audio, geophysical, physiological, financial, material fracture experiments AE/EME etc.), electroacoustics, applied acoustics, acoustic ecology, acoustic noise control, electronic measurements, special measurement instrument's development (e.g., high energy physics, earthquake precursors acquisition, textiles), characterization of smart/ multi-function materials, and wireless sensor networks (including acoustic ones, WASN).

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Representative Publications

- Y. Contoyiannis, F. K. Diakonos, M. Kampitakis, S. M. Potirakis, Can high-frequency ECG fluctuations differentiate between healthy and myocardial infarction cases? Biomedical Engineering Advances, 2021, 100011, https://doi.org/10.1016/j.bea.2021.100011
- G. Korompili, A. Amfilochiou, L. Kokkalas, S.A. Mitilineos, N.-A. Tatlas, M. Kouvaras, E. Kastanakis, C. Maniou, S.M. Potirakis,  PSG-Audio, a scored polysomnography dataset with simultaneous audio recordings for sleep apnea studies. Sci. Data 8, 197 (2021). https://doi.org/10.1038/s41597-021-00977-w
- Y.F. Contoyiannis, S.M. Potirakis, F. K. Diakonos, E.K. Kosmidis, Criticality in a hybrid spin model with Fermi-Dirac statistics, Physica A 577 (2021) 126073; https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126073
- Y. Contoyiannis, S.G. Stavrinides, M.P. Hanias, M. Kampitakis, P. Papadopoulos, R. Picos, S.M. Potirakis, and E.K. Kosmidis, Criticality in epidemic spread: An application in the case of COVID19 infected population, Chaos 31, 043109 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0046772
- S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, A. Schekotov, K. Eftaxias, M. Hayakawa, Evidence of critical dynamics in various electromagnetic precursors, Eur. Phys. J. Special Topics 230, 151-177 (2021), doi: https://doi.org/10.1140/epjst/e2020-000249-x
- Y. F. Contoyiannis, S. M. Potirakis, F. K. Diakonos, Wavelet-based detection of scaling behavior in noisy experimental data, Phys. Rev. E, 101, 052104 (2020), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.052104
-  S. M. Potirakis, Y. F. Contoyiannis, K. Eftaxias, Lévy and Gauss statistics in the preparation of an earthquake, Physca A, (in press) 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121360
- S. M. Potirakis, A. Schekotov, Y. Contoyiannis, G. Balasis, G. E. Koulouras, N. S. Melis, A. Z. Boutsi, M. Hayakawa, K. Eftaxias, C. Nomicos, On possible electromagnetic precursors to a significant earthquake (Mw=6.3) occurred in Lesvos (Greece) on 12 June 2017, Entropy, 2019, 21, 241, doi: https://doi.org/10.3390/e21030241
- Y. Contoyiannis, S. M. Potirakis, Signatures of the symmetry breaking phenomenon in pre-seismic electromagnetic emissions, J. Stat. Mech. (2018) 083208, doi: https://doi.org/10.1088/1742-5468/aad6ba

- G. Balasis, I. A. Daglis, Y. Contoyiannis, S. M. Potirakis, C. Papadimitriou, N. S. Melis, O. Giannakis, A. Papaioannou, A. Anastasiadis, C. Kontoes, Observation of intermittency-induced critical dynamics in geomagnetic field time series prior to the intense magnetic storms of March, June and December 2015, Journal of Geophysical Research: Space Physics, 123. (2018), 1-20, https://doi.org/10.1002/2017JA025131.

- S. A. Mitilineos, S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, M. Rangoussi, A two-level sound classification platform for environmental monitoring, J.Sensors, 2018, 5828074 (1-13), https://doi.org/10.1155/2018/5828074.

- S. M. Potirakis, T. Asano, M. Hayakawa, Criticality analysis of the lower ionosphere perturbations prior to the 2016 Kumamoto (Japan) earthquakes as based on VLF electromagnetic wave propagation data observed at multiple stations, Entropy 2018, 20, 199(1:17), https://doi.org/10.3390/e20030199.

- S.M. Potirakis, Y. Contoyiannis, T. Asano, M. Hayakawa, Intermittency-induced criticality in the lower ionosphere prior to the 2016 Kumamoto earthquakes as embedded in the VLF propagation data observed at multiple stations, Tectonophysics, 722, 422–431, 2018, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017.11.020.

- D. Mastrogiannis, S.M. Potirakis, Experimental study of the dynamic evolution of cumulative energy release during LiF fracture under uniaxial compression, Int. J. Solids and Structures,132–133, 59–65, 2018, https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2017.09.005.

- S.M. Potirakis, D. Mastrogiannis, Critical features revealed in acoustic and electromagnetic emissions during fracture experiments on LiF, Physica A, 485, 11-22, 2017, https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.05.025.

- S.M. Potirakis, Y. Contoyiannis, F. K. Diakonos, M. P. Hanias, Intermittency-induced criticality in a resistor-inductor-diode circuit, Physical Review E, 95, 042206, 2017, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.042206.

- S. M. Potirakis, M. Hayakawa, A. Schekotov, Fractal analysis of the ground-recorded ULF magnetic fields prior to the 11 March 2011 Tohoku earthquake (MW= 9): discriminating possible earthquake precursors from Space-sourced disturbances, Natural Hazards, 85, 59-86, 2017, https://doi.org/10.1007/s11069-016-2558-8

- S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, N. S. Melis, J. Kopanas, G. Antonopoulos, G. Balasis, C. Kontoes, C. Nomicos, K. Eftaxias, Recent seismic activity at Cephalonia (Greece): a study through candidate electromagnetic precursors in terms of non-linear dynamics, Nonlin. Processes Geophys., 23, 223-240, 2016, https://doi.org/10.5194/npg-23-223-2016.

- Y. Contoyiannis, S.M. Potirakis, K. Eftaxias, L. Contoyianni, “Tricritical crossover in earthquake preparation by analyzing preseismic electromagnetic emissions”, Journal of Geodynamics, 84, 40-54, 2015, https://doi.org/10.1016/j.jog.2014.09.015.

- S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, K. Eftaxias, G. Koulouras, and C. Nomicos, “Recent Field Observations Indicating an Earth System in Critical Condition Before the Occurrence of a Significant Earthquake”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 12(3), 631-635, 2015, https://doi.org/10.1109/LGRS.2014.2354374.

- N.-A. Tatlas, S. M. Potirakis, S. A. Mitilineos, M. Rangoussi, “On the effect of compression on the complexity characteristics of wireless acoustic sensor network signals”, Signal Processing, 107, 153-163, 2015, https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2014.08.012.

- S. M. Potirakis, A. Karadimitrakis, and K. Eftaxias, Natural time analysis of critical phenomena: The case of pre-fracture electromagnetic emissions, Chaos 23 (2) (2013) 023117(1-14), https://doi.org/10.1063/1.4807908.

- S.M. Potirakis, N.-A. Tatlas, N. Zafeiropoulos, T. Ganchev, M. Rangoussi, Assessment of military intercom headsets for maximum voice reproduction level in high noise conditions, Applied Acoustics 74 (2013) 870–881, https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2012.12.009.

- S. M. Potirakis, G. Minadakis, K. Eftaxias, Analysis of electromagnetic pre-seismic emissions using Fisher information and Tsallis entropy, Physica A 391 (1-2) (2012) 300–306. https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.08.003.

- S.M. Potirakis and G.E. Alexakis, An Accurate Calculation of Miller Effect on the Frequency Response and on the Input and Output Impedances of Feedback Amplifiers, IEEE Transactions on Circuits and Systems II, Aug. 2005, vol. 52, no.8, pp. 491- 495, https://doi.org/10.1109/TCSII.2005.848986.

- S.M. Potirakis, G.E. Alexakis, M.C. Tsilis and P.J. Xenitidis, Time-Domain Nonlinear Modeling of Practical Electroacoustic Transducers, Journal of the Audio Engineering Society, 1999, vol 47, no. 6, pp. 447-468, http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=12101.

- S.M. Potirakis and G.E. Alexakis, The Feedback Decomposition Theorem: The Evolution of Miller Theorem, International Journal of Electronics, 1998, vol. 85, no. 5, pp. 571-587, https://doi.org/10.1080/002072198133860.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Undergraduate Courses

  • EEE.3.3 Electronics ΙΙ (3rd Semester)
  • ΕΕΕ.7-2.4 Electroacoustics Ι (7th Semester)
  • ΕΕΕ.8-2.8 Electroacoustics ΙΙ (8th Semester)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postgraduate Courses

  • AVB.1.1 Applied Acoustics
  • AVB.2.3 Electroacoustics
  • MSCRES-A.1 Research Methodology – Technical Writing
  • Complex Systems Theory
  • Complex Systems Time-Series Analysis

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curriculum Vitae

pdf

Please publish modules in offcanvas position.