Καθηγητές - Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Ν.4009/6-9-2011, άρθρο 35, ορίζεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.»

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θεσμού μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ τον υλοποιεί με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να δουν τους Καθηγητές – Συμβούλους Σπουδών που έχουν οριστεί κατ’ έτος εισαγωγής:

Πίνακας συμβούλων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

el_menu