Πρακτική Άσκηση (προαιρετική)

Η Πρακτική Άσκηση προβλέπεται στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών ως προαιρετική. Το Τμήμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να επιδιώξουν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση, καθώς αποτελεί σημαντικό εφόδιο και προετοιμασία για τον επαγγελματικό στίβο.

«Page Under Construction»

el_menu