Περίληψη διδακτορικής διατριβής - Ξερογιαννάκης Γεώργιος

"Ανάλυση και προβλέψιμος έλεγχος, ενός εναέριου συστήματος ιπτάμενου αετού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλο υψόμετρο"

Η ενέργεια από ιπτάμενους αετούς (kites) είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία των αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αιχμαλωτίζουν αέρα σε μεγάλο ύψος, κατευθυνόμενα από τα νήματα ελέγχου που διαθέτουν. Συγκρινόμενοι με τα αιολικά επίγεια συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ιπτάμενοι αετοί έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πιο αποδοτικοί και έχουν πιο σταθερή συμπεριφορά γιατί βρίσκονται σε μεγάλο ύψος. Ο αυτόματος έλεγχος των πτερυγίων των ιπτάμενων αετών είναι κρίσιμος για την σωστή λειτουργίας τους. Μια προτεινόμενη στρατηγική ελέγχου με ανάδραση θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική η οποία θα στηρίζεται σε προγραμματισμένη κίνηση και θα υπολογίζει όλους τους τεχνικούς περιορισμούς του συστήματος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια σταθερή τροχιά και κίνηση για μια επιθυμητή βέλτιστη τροχιά, η οποία θα διαγράφει σαν σχήμα τον αριθμό οκτώ.