Περίληψη διδακτορικής διατριβής Μονιός Νικόλαος

"Σθεναρή πλατφόρμα για το διαδίκτυο των αυτόνομων οχημάτων, βασισμένη σε αποκεντρωμένες τεχνολογίες επικύρωσης δεδομένων αυτόνομων οχημάτων στεριάς, αέρος, θαλάσσης"

Ο σκοπός της διατριβής είναι η κατασκευή μιας πλατφόρμας η οποία θα υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα  ασύρματης επικοινωνίας, θα μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορες αρχιτεκτονικές υπολογιστή (x86, ARM, PowerPC κλπ), θα μπορεί να αμύνεται κατά των διαδικτυακών επιθέσεων, και θα είναι βασισμένη στις μικρο-υπηρεσίες (microservices), με σκοπό την επικοινωνία, τον έλεγχο, την εξακρίβωση των δεδομένων και τον σχεδιασμό της συνεργασίας αυτόνομων οχημάτων στεριάς, αέρος και θαλάσσης. Αυτή η πλατφόρμα θα επεκτείνει τον όρο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στον όρο Διαδίκτυο των Αυτόνομων Οχημάτων. Ως εκ τούτου θα επιτρέψει την διασύνδεση των αυτόνομων οχημάτων με τους χρήστες, καθώς και την διασύνδεση των αυτόνομων οχημάτων μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας εφαρμογές του ιστού / του νέφους / των smartphones που έχουν σύνδεση στο Internet. Ο απώτερος σκοπός της πλατφόρμας είναι να επιτρέψει στα αυτόνομα οχήματα να λειτουργήσουν σαν υπηρεσία: μια πλατφόρμα δηλαδή που θα αναλάβει από την αρχή ως το τέλος τον έλεγχο και την επικοινωνία των αυτόνομων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών που τους έχει ζητηθεί από τον χρήστη, με ανάλυση δεδομένων στο νέφος και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης στο χείλος.