Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βαΐας Μαραγκού

"Περιβάλλοντα Επαυξημένης/Εικονικής Πραγματικότητας για Δοκιμασίες στα πεδία της Ψυχολογίας και της Γνωσιακής Επιστήμης: Αξιολόγηση με τη μέθοδο της Νευροανάδρασης"

 

Οι τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ ή VR) τύπου εμβύθισης (immersion) χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλούς τομείς όπως η Ιατρική, η Ψυχολογία, η Εκπαίδευση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η επαγγελματική κατάρτιση, κ.α. H ΕΠ προσφέρει στον χρήστη μια ρεαλιστική και άμεση εμπειρία. Το επίπεδο της προσοχής, της συγκέντρωσης και της αφοσίωσης των χρηστών μπορεί να αυξηθεί χάρις στην εμβύθιση (immersion) και την αίσθηση «παρουσίας» (presence). Στόχος της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας για ειδικούς σκοπούς (εκπαίδευση), και η αξιολόγησή τους στο πεδίο. Ειδικότερα η έρευνα θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη γνωσιακών/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω των περιβαλλόντων ΕΠ και θα διερευνηθεί ο ρόλος και η επίδρασή τους στα γνωσιακά/μαθησιακά αποτελέσματα. Η χρήση τεχνικών απεικόνισης της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας (ΗΕΓ) μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νευρωνικών λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα. Τα ηλεκτρικά δυναμικά (τάσεις) που σχετίζονται με συγκεκριμένα γεγονότα (Event-related Potentials, ERP) και τα οποία λαμβάνονται μη επεμβατικά πάνω από το τριχωτό της κεφαλής, παρέχουν μια σχεδόν συνεχή εικόνα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Οι αλλαγές δυναμικού που προκαλούνται από αισθητηριακά, κινητικά ή γνωσιακά γεγονότα, ανιχνεύονται σε συγκεκριμένο χρόνο και παρέχουν μια ασφαλή μη επεμβατική προσέγγιση στη μελέτη ψυχοφυσιολογικών συσχετισμών ή διανοητικών/γνωσιακών διαδικασιών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ΕΠ, θα σχεδιαστούν και πραγματοποιηθούν πειράματα με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και θα αξιοποιηθεί η μέθοδος της Νευροανάδρασης, με παρακολούθηση του Ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος των υποκειμένων – εκπαιδευόμενων κατά την αλληλεπίδρασή τους με το ψηφιακό μαθησιακό υλικό εντός του περιβάλλοντος VR.