Περίληψη διδακτορικής διατριβής Χρήστου Χατζηγεωργίου

"Εφαρμογή Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης σε δεδομένα αισθητήρων για την αναγνώριση χειρονομιών"

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση αισθητήρων στις συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), έχει οδηγήσει στην παραγωγή ενός τεράστιου όγκου δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών. Ωστόσο, οι χρήστες είναι συχνά διστακτικοί με τη χρήση των δεδομένων τους για εκπαίδευση των παραπάνω μοντέλων. Υπάρχει η ανάγκη για μια αρχιτεκτονική η οποία θα προστατεύει την ιδιωτικότητα των δεδομένων των χρηστών καθώς και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Η προτεινόμενη λύση είναι η χρήση Διαφορικής Ιδιωτικότητας σε συνδυασμό με την Αλυσίδα Κοινοποιήσεων στα βάρη των μοντέλων. Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, θα είναι δυνατή η βελτίωση των υπηρεσιών αφού οι χρήστες θα νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη συμμετοχή των δεδομένων τους στην εκπαίδευση αυτών των μοντέλων.