Περίληψη διδακτορικής διατριβής Δημητρίου Μπάρκα

"Συμβολή στην εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων (Υ.Τ.) με χρήση Ειδικών Μετρητικών Συστημάτων και Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης"

 

Στην εν λόγω διδακτορική διατριβή θα διερευνηθούν τα φαινόμενα που επηρεάζουν τη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού υψηλών τάσεων καθώς και τα σφάλματα και οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν σε αυτόν και τις εγκαταστάσεις Υψηλών Τάσεων. Στόχος της διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης, μέσω καινοτόμων μετρητικών διατάξεων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος της επίσης, είναι να βελτιωθούν οι τεχνικές πρόβλεψης των σφαλμάτων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία των εγκαταστάσεων και να βελτιστοποιηθεί η συντήρηση του εξοπλισμού.